Lepra??

Pest: Pesten orsakas av en bakterie, Yersinia pestis.
Efter bett av pestsmittad loppa insjuknar patienten akut med hög feber, huvudvärk och förstoring av de lymfkörtlar som är belägna i anslutning till bettstället ? böldpest. Förstoringen kan bli mycket uttalad, och smältning kan ske så att var töms genom huden.

Pestbakterien är känslig för flera olika antibiotika. Det är viktigt att behandlingen sätts in tidigt i sjukdomsförloppet för att patienten skall kunna överleva. Diagnosen bygger på typisk sjukhistoria, typisk sjukdomsbild kompletterad med framodling av bakterien.

Kolera: Kolera orsakas av bakterien Vibrio cholerae, varav det finns flera typer: både klassisk kolera (cholera asiatica) och biotyp El Tor samt serotyperna Inaba och Ogawa. Nuförtiden är El Tor den absolut vanligast förekommande typen.
Symtomen börjar med akuta mag- och tarmsymtom med riklig, vattnig avföring (kan uppgå till mer än 20 liter på ett dygn), vanligtvis dock inte kräkningar. Sedan följer snabb uttorkning som kan följas av cirkulationskollaps.

Behandlingen består i första hand av att kompensera för den vätska och de salter patienten förlorar. Numera ges också ofta riktad antibiotikabehandling. Vid korrekt vätske- och saltbehandling kan dödsfallen minimeras till mindre än 1%.

Lepra: Lepra orsakas av en bakterie, Mycobacterium leprae, som har visst släktskap med tuberkulosbakterien. Det är mycket få smittade personer som verkligen utvecklar sjukdom. Bakterien lever och tillväxer i hud och i perifera nerver, vilka också är de vävnader som tar skada. Sjukdomsbilden varierar och lepran uppvisar ett spektrum av kliniska former där ytterligheterna benämns tuberkuloid respektive lepromatös lepra. Känselbortfall är vanligt vid bägge formerna. Vid tuberkuloid lepra är sjukdomen lokaliserad till något enstaka hudområde, där känseln är nedsatt. Samtidigt kan en större nerv vara angripen och eventuellt orsaka förlamning och känselbortfall.

Det finns ett flertal läkemedel verksamma mot lepra. Behandlingen måste ofta pågå länge.=P

=P

=P

Kommentar:

Lätta ditt hjärta:

Namn:
Kom ihåg mig!

E-postadress:

URL:

Det du vill säga:

Trackback
hits